EvanjelickýJonáš1,15

Jonáš 1:15

Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a ono pre­stalo zúriť.


Verš v kontexte

14 Po­tom volali na Hos­podina: Ach, Hos­podine, nedaj nám za­hynúť pre život toh­to muža a ne­uvaľ na nás ne­vin­ne preliatu krv. Lebo Ty, Hos­podine, si urobil, ako sa Ti páčilo. 15 Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a ono pre­stalo zúriť. 16 Tu mužov za­chvátil ne­smier­ny strach pred Hos­podinom, i obetovali Mu obeť a za­viazali sa sľub­mi.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­tom vzali Jonáša a hodili ho do mora, a more pre­stalo zúriť.

Evanjelický

15 Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a ono pre­stalo zúriť.

Ekumenický

15 Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a more pre­stalo zúriť.

Bible21

15 Pak Jonáše ho­di­li do moře, a moře přestalo zuřit.