EvanjelickýJonáš1,14

Jonáš 1:14

Po­tom volali na Hos­podina: Ach, Hos­podine, nedaj nám za­hynúť pre život toh­to muža a ne­uvaľ na nás ne­vin­ne preliatu krv. Lebo Ty, Hos­podine, si urobil, ako sa Ti páčilo.


Verš v kontexte

13 Tí mužovia však ve­slovali, aby sa vrátili na suchú zem, ale ne­moh­li, lebo more sa proti nim čoraz väčšmi búrilo. 14 Po­tom volali na Hos­podina: Ach, Hos­podine, nedaj nám za­hynúť pre život toh­to muža a ne­uvaľ na nás ne­vin­ne preliatu krv. Lebo Ty, Hos­podine, si urobil, ako sa Ti páčilo. 15 Nato chytili Jonáša, hodili ho do mora a ono pre­stalo zúriť.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to volali k Hos­podinovi a vraveli: Prosíme, Hos­podine, prosíme, nedaj, aby sme za­hynuli za dušu tohoto človeka, a nedávaj na nás ne­vin­nej kr­vi, lebo ty, Hos­podine, činíš tak, ako sa ti ľúbi.

Evanjelický

14 Po­tom volali na Hos­podina: Ach, Hos­podine, nedaj nám za­hynúť pre život toh­to muža a ne­uvaľ na nás ne­vin­ne preliatu krv. Lebo Ty, Hos­podine, si urobil, ako sa Ti páčilo.

Ekumenický

14 Po­tom volali k Hospodinovi a hovorili: Ach, Hos­podin, nech nezahynieme kvôli životu toh­to muža a ne­uvaľ na nás ne­vin­ne vy­liatu krv. Veď ty si Hos­podin a urobil si, ako sa ti páčilo.

Bible21

14 Na­ko­nec tedy vo­la­li k Hos­po­di­nu: „Pro­sím, Hos­po­di­ne, kéž ne­za­hyne­me kvů­li smrti toho muže. Netres­tej nás za pro­li­tí ne­vinné krve! Vž­dyť ty sám, Hos­po­di­ne, konáš svou vůli.“