EvanjelickýIzaiáš44,8

Izaiáš 44:8

Neľakaj­te sa a nedes­te! Či som ti to dáv­no ne­oh­lásil a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami, či jes­tvuje Boh ok­rem mňa. Niet inej Skaly; ja ne­viem o nej.


Verš v kontexte

7 A kto je ako ja, nech sa ohlási, nech mi to oznámi a pred­loží. Kto ohlasoval od večnos­ti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. 8 Neľakaj­te sa a nedes­te! Či som ti to dáv­no ne­oh­lásil a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami, či jes­tvuje Boh ok­rem mňa. Niet inej Skaly; ja ne­viem o nej. 9 Všet­ci tvor­covia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčikovia nič ne­osožia. Ich sved­kovia nič ne­vidia a nebadajú, že by sa mali han­biť.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

8 Ne­strachuj­te sa ani sa nech­vej­te! Či som ti ne­o­hlasoval od dáv­na a ne­oz­námil? A vy s­te mojimi sved­kami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; ne­viem o nijakej.

Evanjelický

8 Neľakaj­te sa a nedes­te! Či som ti to dáv­no ne­oh­lásil a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami, či jes­tvuje Boh ok­rem mňa. Niet inej Skaly; ja ne­viem o nej.

Ekumenický

8 Neboj­te sa, ne­tras­te sa! Vari som vám to už pred­tým ne­zves­toval a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami. Či jes­tvuje Boh ok­rem mňa? Niet nijakej skaly, o nijakej ne­viem.

Bible21

8 Ne­děs­te se, ne­zoufej­te – vž­dyť jsem vám to pře­dem jasně pověděl. Vy jste mí svědkové! Je snad nějaký Bůh kro­mě mě? Ne, jiná Ská­la není, já o žádné ne­vím!