Bible21Izaiáš44,8

Izaiáš 44:8

Ne­děs­te se, ne­zoufej­te – vž­dyť jsem vám to pře­dem jasně pověděl. Vy jste mí svědkové! Je snad nějaký Bůh kro­mě mě? Ne, jiná Ská­la není, já o žádné ne­vím!


Verš v kontexte

7 Kdo je jako já? Ať to ohlásí! Ať mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem us­tavil svůj lid, kdo jim ozna­muje věci příští a bu­dou­cí? 8 Ne­děs­te se, ne­zoufej­te – vž­dyť jsem vám to pře­dem jasně pověděl. Vy jste mí svědkové! Je snad nějaký Bůh kro­mě mě? Ne, jiná Ská­la není, já o žádné ne­vím! 9 Výrob­ci mo­del jsou zce­la nicotní, to, co ob­divují, jim nemůže pomoci. Sami sobě sto­jí za svědky, při­tom nic ne­vi­día nic ne­vědí, aby se aspoň stydě­li!

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

8 Ne­strachuj­te sa ani sa nech­vej­te! Či som ti ne­o­hlasoval od dáv­na a ne­oz­námil? A vy s­te mojimi sved­kami. Či je azda nejaký Bôh krome mňa? Ani niet skaly; ne­viem o nijakej.

Evanjelický

8 Neľakaj­te sa a nedes­te! Či som ti to dáv­no ne­oh­lásil a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami, či jes­tvuje Boh ok­rem mňa. Niet inej Skaly; ja ne­viem o nej.

Ekumenický

8 Neboj­te sa, ne­tras­te sa! Vari som vám to už pred­tým ne­zves­toval a ne­oz­námil? Vy ste mi sved­kami. Či jes­tvuje Boh ok­rem mňa? Niet nijakej skaly, o nijakej ne­viem.

Bible21

8 Ne­děs­te se, ne­zoufej­te – vž­dyť jsem vám to pře­dem jasně pověděl. Vy jste mí svědkové! Je snad nějaký Bůh kro­mě mě? Ne, jiná Ská­la není, já o žádné ne­vím!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček