EvanjelickýEzechiel38,1

Ezechiel 38:1

Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo:


Verš v kontexte

1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo: 2 Človeče, ob­ráť sa tvárou ku krajine Mágóg proti Gógovi, veľk­niežaťu Mešecha a Túbala, prorokuj proti nemu 3 a po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Hľa, som proti tebe, Góg, veľk­niežaťa Mešecha a Túbala.

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

Evanjelický

1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina:

Bible21

1 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo: