RoháčekEzechiel38,1

Ezechiel 38:1

A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:


Verš v kontexte

1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 2 Synu človeka, ob­ráť svoju tvár proti Gógovi zeme Magóga, kniežaťu Róša, Mešecha a Tubala, a prorokuj proti nemu 3 a po­vieš: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, p­rij­dem proti tebe, Gógu, knieža Róša, Mešecha a Tubala!

späť na Ezechiel, 38

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

Evanjelický

1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina:

Bible21

1 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo: