EvanjelickýEzechiel19,8

Ezechiel 19:8

Po­stavili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozo­streli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy.


Verš v kontexte

7 Zrúcal ich paláce a spus­tošil ich mes­tá; pred jeho zvučným revom desila sa krajina, i čo bolo v nej. 8 Po­stavili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozo­streli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy. 9 Dali ho do kliet­ky, za háky v nose ho pri­vied­li k babylon­skému kráľovi, do­vied­li ho v sieti, aby viac nebolo počuť jeho rev po vr­choch Iz­raela.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 P­reto nastavily na neho národy na­okolo z krajín a rozo­strely na neho svoju sieť; lapený bol do ich jamy.

Evanjelický

8 Po­stavili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozo­streli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy.

Ekumenický

8 Zhromaždili sa proti nemu národy z okolitých krajín, rozo­streli na neho svoju sieť, lapený bol do ich jamy.

Bible21

8 Z národů se pak na něj vypravili, ze zemí v ce­lém okolí. Roztáhli na něj svo­ji síť, ulovili ho do pasti.