Evanjelický2. Petrov1,18

2. Petrov 1:18

Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vr­chu.


Verš v kontexte

17 keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z veleb­nej slávy Mu za­znel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie! 18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vr­chu. 19 Tým pev­nejšie je proroc­ké slovo, ktoré máme. Dob­re robíte, že po­zor­ne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým ne­svit­ne a ne­vyj­de vám zor­nička v srd­ciach.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vr­chu.

Evanjelický

18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vr­chu.

Ekumenický

18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vr­chu,

Bible21

18 My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyše­li.