Evanjelický2. Petrov1,17

2. Petrov 1:17

keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z veleb­nej slávy Mu za­znel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie!


Verš v kontexte

16 Veď sme ne­sledovali vy­mys­lené báje, keď sme vás obo­znamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Kris­ta, ale boli sme očitými sved­kami Jeho veleb­nos­ti, 17 keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z veleb­nej slávy Mu za­znel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie! 18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vr­chu.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo do­stanúc od Boha Otca česť a slávu, keď snies­la na neho veleb­ná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. -

Evanjelický

17 keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z veleb­nej slávy Mu za­znel takýto hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie!

Ekumenický

17 Veď prijal česť a slávu od Boha Ot­ca, keď mu z velebnej slávy za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.

Bible21

17 Tu slávu a čest při­jal od Boha Ot­ce, když k ně­mu z velko­lepé slávy za­zněl hlas: „To­to je můj mi­lovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“