Ekumenický2. Petrov1,18

2. Petrov 1:18

Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vr­chu,


Verš v kontexte

17 Veď prijal česť a slávu od Boha Ot­ca, keď mu z velebnej slávy za­znel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. 18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vr­chu, 19 a tak sa proroc­ké slovo stalo pre nás moc­nejším. Dob­re robíte, keď naň upierate svoj zrak ako na sviecu, ktorá svieti na tem­nom mies­te, až kým nezažiari deň a ne­vyj­de vám v srdciach zor­nička.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vr­chu.

Evanjelický

18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vr­chu.

Ekumenický

18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vr­chu,

Bible21

18 My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyše­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček