Evanjelický1. Korintským6,18

1. Korintským 6:18

Varuj­te sa smils­tva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela; ale kto smil­ní, hreší proti vlast­nému telu.


Verš v kontexte

17 Kto sa pri­pojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch. 18 Varuj­te sa smils­tva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela; ale kto smil­ní, hreší proti vlast­nému telu. 19 Alebo či ne­viete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 Utekaj­te pred smils­tvom! Každý hriech, ktorý by vy­konal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smil­ní, hreší proti svoj­mu vlast­nému telu.

Evanjelický

18 Varuj­te sa smils­tva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela; ale kto smil­ní, hreší proti vlast­nému telu.

Ekumenický

18 Varuj­te sa smils­tva! Každý hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela. Kto však smil­ní, hreší proti vlast­nému telu.

Bible21

18 Utíkej­te před smil­stvem! Žádný jiný lid­ský hřích se netýká tě­la; kdo ale smilní, hřeší pro­ti vlastní­mu tělu.