Bible211. Korintským6,18

1. Korintským 6:18

Utíkej­te před smil­stvem! Žádný jiný lid­ský hřích se netýká tě­la; kdo ale smilní, hřeší pro­ti vlastní­mu tělu.


Verš v kontexte

17 Kdo se však spo­juje s Pánem, je s ním je­den duch. 18 Utíkej­te před smil­stvem! Žádný jiný lid­ský hřích se netýká tě­la; kdo ale smilní, hřeší pro­ti vlastní­mu tělu. 19 Copak ne­ví­te, že vaše tělo je chrá­mem Du­cha svatého, který je ve vás a kterého má­te od Bo­ha? Už ne­pa­tří­te sami sobě;

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 Utekaj­te pred smils­tvom! Každý hriech, ktorý by vy­konal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smil­ní, hreší proti svoj­mu vlast­nému telu.

Evanjelický

18 Varuj­te sa smils­tva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela; ale kto smil­ní, hreší proti vlast­nému telu.

Ekumenický

18 Varuj­te sa smils­tva! Každý hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela. Kto však smil­ní, hreší proti vlast­nému telu.

Bible21

18 Utíkej­te před smil­stvem! Žádný jiný lid­ský hřích se netýká tě­la; kdo ale smilní, hřeší pro­ti vlastní­mu tělu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček