Evanjelický1. Korintským6,17

1. Korintským 6:17

Kto sa pri­pojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.


Verš v kontexte

16 Alebo či ne­viete, že kto sa pri­pája k smil­nici, je jed­no telo s ňou? Veď je po­vedané: Dvaja budú jed­no telo. 17 Kto sa pri­pojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch. 18 Varuj­te sa smils­tva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela; ale kto smil­ní, hreší proti vlast­nému telu.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 A ten, kto sa pri­pojuje k Pánovi, je s ním jeden duch.

Evanjelický

17 Kto sa pri­pojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.

Ekumenický

17 Kto sa však od­dáva Pánovi, je s ním jeden Duch.

Bible21

17 Kdo se však spo­juje s Pánem, je s ním je­den duch.