Ekumenický1. Korintským6,18

1. Korintským 6:18

Varuj­te sa smils­tva! Každý hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela. Kto však smil­ní, hreší proti vlast­nému telu.


Verš v kontexte

17 Kto sa však od­dáva Pánovi, je s ním jeden Duch. 18 Varuj­te sa smils­tva! Každý hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela. Kto však smil­ní, hreší proti vlast­nému telu. 19 A vari ne­viete, že ne­pat­ríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás pre­býva a ktorého máte od Boha?

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

18 Utekaj­te pred smils­tvom! Každý hriech, ktorý by vy­konal človek, je mimo tela. Ale ten, kto smil­ní, hreší proti svoj­mu vlast­nému telu.

Evanjelický

18 Varuj­te sa smils­tva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela; ale kto smil­ní, hreší proti vlast­nému telu.

Ekumenický

18 Varuj­te sa smils­tva! Každý hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela. Kto však smil­ní, hreší proti vlast­nému telu.

Bible21

18 Utíkej­te před smil­stvem! Žádný jiný lid­ský hřích se netýká tě­la; kdo ale smilní, hřeší pro­ti vlastní­mu tělu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček