Evanjelický1. Korintským6,10

1. Korintským 6:10

ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho!


Verš v kontexte

9 Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa! Ani smil­níci, ani mod­los­lužob­níci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, 10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho! 11 A takými ste vy nie­ktorí boli; ale dali ste sa ob­myť, boli ste po­svätení, ospravedl­není v mene Pána Ježiša Kris­ta a v Duchu nášho Boha.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 ani zlodeji ani lakom­ci ani opil­ci ani nadávači ani dráči nez­dedia kráľov­stva Božieho.

Evanjelický

10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho!

Ekumenický

10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi Božieho kráľov­stva.

Bible21

10 zlodě­ji, la­kom­ci, opil­ci, po­mlou­vači ani vy­dři­du­chové ne­bu­dou mít podíl na Božím králov­ství.