Bible211. Korintským6,10

1. Korintským 6:10

zlodě­ji, la­kom­ci, opil­ci, po­mlou­vači ani vy­dři­du­chové ne­bu­dou mít podíl na Božím králov­ství.


Verš v kontexte

9 Copak ne­ví­te, že ne­sprave­dliví ne­bu­dou mít podíl na Božím králov­ství? Ne­pleť­te se: Smilníci, mod­láři, cizo­ložníci, rozkošníci, zvrhlíci, 10 zlodě­ji, la­kom­ci, opil­ci, po­mlou­vači ani vy­dři­du­chové ne­bu­dou mít podíl na Božím králov­ství. 11 A ta­koví jste něk­teří by­li, ale jste omy­ti, jste po­svěceni a jste osprave­dlněni jménem Pá­na Ježíše Krista a Du­chem naše­ho Bo­ha.

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 ani zlodeji ani lakom­ci ani opil­ci ani nadávači ani dráči nez­dedia kráľov­stva Božieho.

Evanjelický

10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho!

Ekumenický

10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi Božieho kráľov­stva.

Bible21

10 zlodě­ji, la­kom­ci, opil­ci, po­mlou­vači ani vy­dři­du­chové ne­bu­dou mít podíl na Božím králov­ství.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček