Evanjelický1. Korintským6,9

1. Korintským 6:9

Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa! Ani smil­níci, ani mod­los­lužob­níci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi,


Verš v kontexte

8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom! 9 Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa! Ani smil­níci, ani mod­los­lužob­níci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, 10 ani zlodeji, ani lakom­ci, ani opil­ci, ani rúhači, ani vy­dierači nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho!

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nez­dedia kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa, ani smil­níci ani mod­lári ani cudzoložníci ani mäk­ci ani sam­coložníci

Evanjelický

9 Alebo či ne­viete, že ne­spravod­liví nebudú dedičmi kráľov­stva Božieho? Ne­mýľte sa! Ani smil­níci, ani mod­los­lužob­níci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi,

Ekumenický

9 Ne­viete vari, že ne­spravod­liví nebudú dedičmi Božieho kráľov­stva? Ne­mýľte sa! Ani smil­níci, ani mod­los­lužob­níci, ani cudzoložníci, ani pros­titúti mužov, ani ich súložníci,

Bible21

9 Copak ne­ví­te, že ne­sprave­dliví ne­bu­dou mít podíl na Božím králov­ství? Ne­pleť­te se: Smilníci, mod­láři, cizo­ložníci, rozkošníci, zvrhlíci,