EkumenickýZjavenie21,1

Zjavenie 21:1

Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem sa po­minuli a ani mora už niet.


Verš v kontexte

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem sa po­minuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zo­stupuje sväté mes­to, nový Jeruzalem, pri­pravené ako ne­ves­ta oz­dobená pre svoj­ho ženícha. 3 Od trónu som počul mohut­ný hlas: Po­zri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi pre­bývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem boly po­minuly, a mora už nebolo.

Evanjelický

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vot­né nebo a pr­vot­ná zem sa po­minuli a mora už niet.

Ekumenický

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem sa po­minuli a ani mora už niet.

Bible21

1 Po­tom jsem uvi­děl nové nebe a novou ze­mi. Ne­boť první nebe a první země po­mi­nuly a moře již ne­bylo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček