RoháčekZjavenie21,1

Zjavenie 21:1

A videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem boly po­minuly, a mora už nebolo.


Verš v kontexte

1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem boly po­minuly, a mora už nebolo. 2 A ja Ján som videl to sväté mes­to, nový Jeruzalem, so­stupujúce od Boha z neba, pri­hotovené jako ne­ves­tu, oz­dobenú jej mužovi. 3 A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem boly po­minuly, a mora už nebolo.

Evanjelický

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vot­né nebo a pr­vot­ná zem sa po­minuli a mora už niet.

Ekumenický

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem sa po­minuli a ani mora už niet.

Bible21

1 Po­tom jsem uvi­děl nové nebe a novou ze­mi. Ne­boť první nebe a první země po­mi­nuly a moře již ne­bylo.