Bible21Zjevení21,1

Zjevení 21:1

Po­tom jsem uvi­děl nové nebe a novou ze­mi. Ne­boť první nebe a první země po­mi­nuly a moře již ne­bylo.


Verš v kontexte

1 Po­tom jsem uvi­děl nové nebe a novou ze­mi. Ne­boť první nebe a první země po­mi­nuly a moře již ne­bylo. 2 Uvi­děl jsem svaté město, Nový Je­ruzalém, jak se­stu­puje od Boha z ne­be, připra­vený jako ne­věs­ta okrášlená pro svého muže. 3 Us­lyšel jsem mo­cný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lid­mi: bude byd­let s nimi a oni bu­dou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude je­jich Bo­hem.

späť na Zjevení, 21

Príbuzné preklady Roháček

1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem boly po­minuly, a mora už nebolo.

Evanjelický

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vot­né nebo a pr­vot­ná zem sa po­minuli a mora už niet.

Ekumenický

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem sa po­minuli a ani mora už niet.

Bible21

1 Po­tom jsem uvi­děl nové nebe a novou ze­mi. Ne­boť první nebe a první země po­mi­nuly a moře již ne­bylo.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček