EkumenickýZjavenie21,2

Zjavenie 21:2

A videl som, ako z neba od Boha zo­stupuje sväté mes­to, nový Jeruzalem, pri­pravené ako ne­ves­ta oz­dobená pre svoj­ho ženícha.


Verš v kontexte

1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo pr­vé nebo a pr­vá zem sa po­minuli a ani mora už niet. 2 A videl som, ako z neba od Boha zo­stupuje sväté mes­to, nový Jeruzalem, pri­pravené ako ne­ves­ta oz­dobená pre svoj­ho ženícha. 3 Od trónu som počul mohut­ný hlas: Po­zri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi pre­bývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

2 A ja Ján som videl to sväté mes­to, nový Jeruzalem, so­stupujúce od Boha z neba, pri­hotovené jako ne­ves­tu, oz­dobenú jej mužovi.

Evanjelický

2 A videl som sväté mes­to, nový Jeruzalem, zo­stupovať z neba od Boha, pri­pravený ako ne­ves­tu vy­zdobenú svoj­mu ženíchovi.

Ekumenický

2 A videl som, ako z neba od Boha zo­stupuje sväté mes­to, nový Jeruzalem, pri­pravené ako ne­ves­ta oz­dobená pre svoj­ho ženícha.

Bible21

2 Uvi­děl jsem svaté město, Nový Je­ruzalém, jak se­stu­puje od Boha z ne­be, připra­vený jako ne­věs­ta okrášlená pro svého muže.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček