EkumenickýŽalmy60,7

Žalmy 60:7

Za­chráň nás svojou pravicou a vy­počuj nás, aby boli vy­slobodení tvoji obľúben­ci.


Verš v kontexte

6 Dal si znamenie tým, čo sa ťa boja, aby moh­li uj­sť pred lukom. — Sela —
7 Za­chráň nás svojou pravicou a vy­počuj nás, aby boli vy­slobodení tvoji obľúben­ci.
8 Boh pre­hovoril vo svojej svätyni: Víťazos­láv­ne roz­delím Síchem, roz­meriam údolie Suk­kót.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

7 Aby boli vy­tr­hnutí tvoji milí, spas ich svojou pravicou a vy­slyš nás!

Evanjelický

7 Aby vy­tr­hnutí boli Tvoji milovaní, po­máhaj svojou pravicou a vy­slyš nás!

Ekumenický

7 Za­chráň nás svojou pravicou a vy­počuj nás, aby boli vy­slobodení tvoji obľúben­ci.

Bible21

7 Aby tví mi­lovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vy­s­lyš mě!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček