EkumenickýŽalmy60,8

Žalmy 60:8

Boh pre­hovoril vo svojej svätyni: Víťazos­láv­ne roz­delím Síchem, roz­meriam údolie Suk­kót.


Verš v kontexte

7 Za­chráň nás svojou pravicou a vy­počuj nás, aby boli vy­slobodení tvoji obľúben­ci.
8 Boh pre­hovoril vo svojej svätyni: Víťazos­láv­ne roz­delím Síchem, roz­meriam údolie Suk­kót.
9 Mne pat­rí Gileád, mne pat­rí Menašše. Ef­rajim je pril­ba mojej hlavy, Jud­sko je moja ber­la.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

8 Bôh hovoril vo svojej svätos­ti; veseliť sa budem; roz­delím Síchem a roz­meriam dolinu Suk­kót.

Evanjelický

8 Pre­hovoril Boh vo svojej svätyni: Za­plesám, Síchem roz­delím, údolie Sukót roz­meriam.

Ekumenický

8 Boh pre­hovoril vo svojej svätyni: Víťazos­láv­ne roz­delím Síchem, roz­meriam údolie Suk­kót.

Bible21

8 Bůh pro­mlu­vil ve své svatosti: „Vítězně Še­chem rozdělím, údolí Su­kot si roz­měřím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček