RoháčekŽalmy60,7

Žalmy 60:7

Aby boli vy­tr­hnutí tvoji milí, spas ich svojou pravicou a vy­slyš nás!


Verš v kontexte

6 Ale teraz si dal tým, ktorí sa ťa boja, prápor, aby sa vy­z­dvihol pre t­voju pravdu. Sélah.
7 Aby boli vy­tr­hnutí tvoji milí, spas ich svojou pravicou a vy­slyš nás!
8 Bôh hovoril vo svojej svätos­ti; veseliť sa budem; roz­delím Síchem a roz­meriam dolinu Suk­kót.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

7 Aby boli vy­tr­hnutí tvoji milí, spas ich svojou pravicou a vy­slyš nás!

Evanjelický

7 Aby vy­tr­hnutí boli Tvoji milovaní, po­máhaj svojou pravicou a vy­slyš nás!

Ekumenický

7 Za­chráň nás svojou pravicou a vy­počuj nás, aby boli vy­slobodení tvoji obľúben­ci.

Bible21

7 Aby tví mi­lovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vy­s­lyš mě!