EvanjelickýŽalmy60,7

Žalmy 60:7

Aby vy­tr­hnutí boli Tvoji milovaní, po­máhaj svojou pravicou a vy­slyš nás!


Verš v kontexte

6 Dal si koruh­vu tým, ktorí sa Ťa boja, aby mali kam utiecť pred lukom. Sela.
7 Aby vy­tr­hnutí boli Tvoji milovaní, po­máhaj svojou pravicou a vy­slyš nás!
8 Pre­hovoril Boh vo svojej svätyni: Za­plesám, Síchem roz­delím, údolie Sukót roz­meriam.

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

7 Aby boli vy­tr­hnutí tvoji milí, spas ich svojou pravicou a vy­slyš nás!

Evanjelický

7 Aby vy­tr­hnutí boli Tvoji milovaní, po­máhaj svojou pravicou a vy­slyš nás!

Ekumenický

7 Za­chráň nás svojou pravicou a vy­počuj nás, aby boli vy­slobodení tvoji obľúben­ci.

Bible21

7 Aby tví mi­lovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vy­s­lyš mě!