EkumenickýŽalmy145,8

Žalmy 145:8

Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a lás­ky­pl­ný. (tét)


Verš v kontexte

7 Budú šíriť pamiat­ku tvojej veľkej dob­roty a plesať nad tvojou spravod­livosťou. (chét)
8 Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a lás­ky­pl­ný. (tét)
9 Hos­podin je dob­rotivý voči všet­kým, zľutúva sa nad všet­kými stvoreniami. (jod)

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

8 Milos­tivý a ľútos­tivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milos­ti.

Evanjelický

8 Ľútos­tivý a milo­sr­d­ný je Hos­podin, zhovievavý a veľký v milos­ti.

Ekumenický

8 Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a lás­ky­pl­ný. (tét)

Bible21

8 „Hos­po­din je mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý a vel­mi las­kavý!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček