RoháčekŽalmy145,8

Žalmy 145:8

Milos­tivý a ľútos­tivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milos­ti.


Verš v kontexte

7 Roz­hlasovať bude pamäť tvojej veľkej dob­roty a budú plesať nad tvojou spraved­livosťou.
8 Milos­tivý a ľútos­tivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milos­ti.
9 Hos­podin je dobrý všet­kým a jeho zľutovania nado všet­ky jeho skut­ky.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

8 Milos­tivý a ľútos­tivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milos­ti.

Evanjelický

8 Ľútos­tivý a milo­sr­d­ný je Hos­podin, zhovievavý a veľký v milos­ti.

Ekumenický

8 Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a lás­ky­pl­ný. (tét)

Bible21

8 „Hos­po­din je mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý a vel­mi las­kavý!