EkumenickýŽalmy145,7

Žalmy 145:7

Budú šíriť pamiat­ku tvojej veľkej dob­roty a plesať nad tvojou spravod­livosťou. (chét)


Verš v kontexte

6 Hovoriť budú o moci tvojich úžas­ných skut­kov, ja chcem rozp­rávať o tvojich veľkých činoch. (zajin)
7 Budú šíriť pamiat­ku tvojej veľkej dob­roty a plesať nad tvojou spravod­livosťou. (chét)
8 Hos­podin je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a lás­ky­pl­ný. (tét)

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

7 Roz­hlasovať bude pamäť tvojej veľkej dob­roty a budú plesať nad tvojou spraved­livosťou.

Evanjelický

7 Šíria pamiat­ku Tvojej veľkej dob­roty, plesajú nad Tvojou spravod­livosťou.

Ekumenický

7 Budú šíriť pamiat­ku tvojej veľkej dob­roty a plesať nad tvojou spravod­livosťou. (chét)

Bible21

7 Ať hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé sprave­dlnosti ať zpívají:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček