Bible21Žalmy145,7

Žalmy 145:7

Ať hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé sprave­dlnosti ať zpívají:


Verš v kontexte

6 Ať hovoří o tvé ohro­mující moci, zatímco o tvé ve­likosti vy­právím.
7 Ať hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé sprave­dlnosti ať zpívají:
8 „Hos­po­din je mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý a vel­mi las­kavý!

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

7 Roz­hlasovať bude pamäť tvojej veľkej dob­roty a budú plesať nad tvojou spraved­livosťou.

Evanjelický

7 Šíria pamiat­ku Tvojej veľkej dob­roty, plesajú nad Tvojou spravod­livosťou.

Ekumenický

7 Budú šíriť pamiat­ku tvojej veľkej dob­roty a plesať nad tvojou spravod­livosťou. (chét)

Bible21

7 Ať hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé sprave­dlnosti ať zpívají:

Bible21Žalmy145,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček