RoháčekŽalmy145,7

Žalmy 145:7

Roz­hlasovať bude pamäť tvojej veľkej dob­roty a budú plesať nad tvojou spraved­livosťou.


Verš v kontexte

6 Nech hovoria o sile tvojich strašných zá­zrakov, a ja budem rozp­rávať tvoju veľkosť.
7 Roz­hlasovať bude pamäť tvojej veľkej dob­roty a budú plesať nad tvojou spraved­livosťou.
8 Milos­tivý a ľútos­tivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milos­ti.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

7 Roz­hlasovať bude pamäť tvojej veľkej dob­roty a budú plesať nad tvojou spraved­livosťou.

Evanjelický

7 Šíria pamiat­ku Tvojej veľkej dob­roty, plesajú nad Tvojou spravod­livosťou.

Ekumenický

7 Budú šíriť pamiat­ku tvojej veľkej dob­roty a plesať nad tvojou spravod­livosťou. (chét)

Bible21

7 Ať hlásají památku tvé hojné dobroty, o tvé sprave­dlnosti ať zpívají: