EkumenickýSudcov7,25

Sudcov 7:25

Zajali obe mid­ján­ske kniežatá Oréba a Zeéba. Oréba za­bili na Hav­ranej skale, Zeéba vo Vlčom lise a Mid­jánčanov prena­sledovali. Hlavu Oréba a Zeéba prinies­li Gideónovi za Jor­dán.


Verš v kontexte

23 Vtedy boli pri­volaní muži Iz­raela z kmeňa Naf­táli, Ašér a z celého kmeňa Menašše, aby prena­sledovali Mid­jánčanov. 24 Gideón rozo­slal po­slov po celom Ef­rajim­skom po­horí s výzvou: Zíďte dolu proti Mid­jánčanom a ob­saďte im vody až po Bét-Báru na Jor­dáne. Všet­ci muži Ef­rajima boli po­volaní a ob­sadili vody po Bét-Báru a Jor­dán. 25 Zajali obe mid­ján­ske kniežatá Oréba a Zeéba. Oréba za­bili na Hav­ranej skale, Zeéba vo Vlčom lise a Mid­jánčanov prena­sledovali. Hlavu Oréba a Zeéba prinies­li Gideónovi za Jor­dán.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 A zajali dve kniežatá Madiana, Oréba a Zeéba a za­bili Oréba na skale Orébovej a Zeéba za­bili v preši Zeébovom a honili Madianov. A hlavu Orébovu a Zeébovu donies­li ku Gede­onovi za Jor­dán.

Evanjelický

25 Zajali obe kniežatá Mid­ján­cov, Óréba a Zeéba, a za­bili Óréba pri Órébovej skale a Zeéba pri Zeébovom lise. Po­tom prena­sledovali Mid­ján­cov; hlavu Óréba a Zeéba donies­li Gide­onovi za Jor­dán.

Ekumenický

25 Zajali obe mid­ján­ske kniežatá Oréba a Zeéba. Oréba za­bili na Hav­ranej skale, Zeéba vo Vlčom lise a Mid­jánčanov prena­sledovali. Hlavu Oréba a Zeéba prinies­li Gideónovi za Jor­dán.

Bible21

25 Pronásledova­li Mi­dián­ce a za­ja­li dva je­jich ve­li­te­le, Ore­ba (to­tiž Havra­na) a Ze­e­ba (to­tiž Vlka). Ore­ba po­pravi­li u Havraní skály a Ze­e­ba u Vlčího lisu. Ore­bovu a Ze­e­bovu hlavu pak při­nes­li Ge­de­o­novi na druhou stranu Jordánu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček