EkumenickýSkutky15,5

Skutky 15:5

Skutky apoštolov

Nie­ktorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili: Treba ich ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali Mojžišov zákon.


Verš v kontexte

4 Keď prišli do Jeruzalema, pri­vítala ich cir­kev, apoštoli a starší. Vy­rozp­rávali, čo všet­ko Boh s nimi urobil. 5 Nie­ktorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili: Treba ich ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali Mojžišov zákon. 6 Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otáz­ku pre­skúmali.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale v­raj povstali nie­ktorí zo sek­ty farize­ov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia ob­rezovať, a že sa im má prikázať, aby za­chovávali zákon Mojžišov.

Evanjelický

5 Ale po­vs­tali nie­ktorí, čo sa zo strany farizejov stali veriacimi, a vy­hlásili, že ich treba ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali zákon Mojžišov.

Ekumenický

5 Nie­ktorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili: Treba ich ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali Mojžišov zákon.

Bible21

5 Po­vsta­li však něk­teří věřící ze se­kty fa­ri­zeů a říka­li, že po­hané se mu­sí obřezávat a že se jim má přikázat, ať za­chovávají Mo­jžíšův zákon.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček