EkumenickýRimanom1,16

Rimanom 1:16

List Rimanom

Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, po­tom Gréka.


Verš v kontexte

15 a tak som pri­pravený aj vám v Ríme zves­tovať evan­jelium. 16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, po­tom Gréka. 17 Pre­tože v ňom sa zjavuje Božia spravod­livosť z viery pre vieru, ako je na­písané: Ten, čo je z viery spravod­livý, bude žiť.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo sa nehan­bím za evan­jelium Kris­tovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi pred­ne i Grékovi.

Evanjelický

16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium (Kris­tovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.

Ekumenický

16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, po­tom Gréka.

Bible21

16 Ne­stydím se za evange­li­um – vž­dyť je to Boží moc ke spa­sení každého, kdo věří, předně Ži­da, ale i Ře­ka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček