RoháčekRimanom1,16

Rimanom 1:16

List Rimanom

Lebo sa nehan­bím za evan­jelium Kris­tovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi pred­ne i Grékovi.


Verš v kontexte

15 Tak­to tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zves­tovať evan­jelium. 16 Lebo sa nehan­bím za evan­jelium Kris­tovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi pred­ne i Grékovi. 17 Lebo spraved­livosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je na­písané: Ale spraved­livý bude žiť z viery.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo sa nehan­bím za evan­jelium Kris­tovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi pred­ne i Grékovi.

Evanjelický

16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium (Kris­tovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.

Ekumenický

16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, po­tom Gréka.

Bible21

16 Ne­stydím se za evange­li­um – vž­dyť je to Boží moc ke spa­sení každého, kdo věří, předně Ži­da, ale i Ře­ka.