Bible21Římanům1,16

Římanům 1:16

Ne­stydím se za evange­li­um – vž­dyť je to Boží moc ke spa­sení každého, kdo věří, předně Ži­da, ale i Ře­ka.


Verš v kontexte

15 takže pokud jde o mě, jsem od­hod­lán kázat evange­li­um i u vás v Římě. 16 Ne­stydím se za evange­li­um – vž­dyť je to Boží moc ke spa­sení každého, kdo věří, předně Ži­da, ale i Ře­ka. 17 V něm se to­tiž zje­vuje Boží sprave­dlnost z ví­ry k víře, jak je psáno: „Sprave­dlivý pak bude žít z víry.“

späť na Římanům, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo sa nehan­bím za evan­jelium Kris­tovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi pred­ne i Grékovi.

Evanjelický

16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium (Kris­tovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.

Ekumenický

16 Veď ja sa nehan­bím za evan­jelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, po­tom Gréka.

Bible21

16 Ne­stydím se za evange­li­um – vž­dyť je to Boží moc ke spa­sení každého, kdo věří, předně Ži­da, ale i Ře­ka.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček