EkumenickýPríslovia4,3

Príslovia 4:3

Veď aj ja som bol dieťaťom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný v očiach mojej mat­ky,


Verš v kontexte

2 Veď vám dávam dob­ré po­učenie, ne­opúšťaj­te pre­to moju náuku!
3 Veď aj ja som bol dieťaťom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný v očiach mojej mat­ky,
4 poúčal ma a vravel mi: Tvoje srd­ce nech sa pev­ne drží mojich slov, za­chovávaj moje príkazy a budeš žiť.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo som bol synom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný pred svojou mat­kou.

Evanjelický

3 Lebo kým som bol dieťaťom u ot­ca, út­lym a jediným, pod do­hľadom mat­ky,

Ekumenický

3 Veď aj ja som bol dieťaťom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný v očiach mojej mat­ky,

Bible21

3 Sám jsem byl synem u svého otce, maličkým je­dináčkem u matky své.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček