EkumenickýPríslovia12,9

Príslovia 12:9

Lepšie je tomu, čo je málo váženým a má sluhu, ako tomu, čo sa robí váženým, hoci ne­má chlieb.


Verš v kontexte

8 Človeka chvália podľa jeho roz­um­nos­ti, ale zvráteným srd­com budú po­hŕdať.
9 Lepšie je tomu, čo je málo váženým a má sluhu, ako tomu, čo sa robí váženým, hoci ne­má chlieb.
10 Spravod­livý po­zná po­treby svoj­ho dobyt­ka, lež vnút­ro bez­božníkov je neľútost­né.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Lepší je ne­vážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí sláv­nym a ne­má chleba.

Evanjelický

9 Lepšie je byť ne­váženým, a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným, a mať nedos­tatok chleba.

Ekumenický

9 Lepšie je tomu, čo je málo váženým a má sluhu, ako tomu, čo sa robí váženým, hoci ne­má chlieb.

Bible21

9 Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důleži­tě a nemít na chle­ba.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček