RoháčekPríslovia12,9

Príslovia 12:9

Lepší je ne­vážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí sláv­nym a ne­má chleba.


Verš v kontexte

8 Človeka chvália podľa jeho roz­umu; ale tým, kto je pre­vráteného srd­ca, budú opo­vr­hovať.
9 Lepší je ne­vážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí sláv­nym a ne­má chleba.
10 Spraved­livý zná dušu svoj­ho hoväda a pečuje oň, ale srd­ce bez­božných je ukrut­né.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 Lepší je ne­vážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí sláv­nym a ne­má chleba.

Evanjelický

9 Lepšie je byť ne­váženým, a pracovať pre seba, ako sa robiť vznešeným, a mať nedos­tatok chleba.

Ekumenický

9 Lepšie je tomu, čo je málo váženým a má sluhu, ako tomu, čo sa robí váženým, hoci ne­má chlieb.

Bible21

9 Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důleži­tě a nemít na chle­ba.