EkumenickýMarek9,23

Marek 9:23

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš mu od­povedal: Ak môžeš? ! Pre toho, kto verí, je všet­ko možné.


Verš v kontexte

22 A veľa ráz hodil chlap­ca do ohňa i do vody, aby ho zmár­nil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a po­môž nám! 23 Ježiš mu od­povedal: Ak môžeš? ! Pre toho, kto verí, je všet­ko možné. 24 Chlap­cov otec hneď zvolal: Verím, po­môž mojej ne­viere!

späť na Marek, 9

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale Ježiš mu po­vedal: Ach, to ak môžeš! Všet­ko je možné veriacemu!

Evanjelický

23 Po­vedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všet­ko možné!

Ekumenický

23 Ježiš mu od­povedal: Ak môžeš? ! Pre toho, kto verí, je všet­ko možné.

Bible21

23 „‚Můžeš-li‘?“ opáčil Ježíš. „Pro věřícího je možné všechno.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček