EkumenickýMarek9,22

Marek 9:22

Evanjelium podľa Mareka

A veľa ráz hodil chlap­ca do ohňa i do vody, aby ho zmár­nil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a po­môž nám!


Verš v kontexte

21 Ježiš sa pýtal jeho ot­ca: Od­kedy sa mu to stáva? On od­povedal: Od det­stva. 22 A veľa ráz hodil chlap­ca do ohňa i do vody, aby ho zmár­nil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a po­môž nám! 23 Ježiš mu od­povedal: Ak môžeš? ! Pre toho, kto verí, je všet­ko možné.

späť na Marek, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 A mnoho ráz ho aj na oheň hodil aj do vody, len aby ho za­hubil. Ale ak môžeš niečo, po­môž nám zľutujúc sa nad na­mi.

Evanjelický

22 A čas­to ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho za­hubil. Ale ak môžeš, po­môž nám, zľutuj sa nad na­mi!

Ekumenický

22 A veľa ráz hodil chlap­ca do ohňa i do vody, aby ho zmár­nil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a po­môž nám!

Bible21

22 „Často s ním házel i do ohně a do vo­dy, aby ho za­bil. Můžeš-li ale něco udělat, sli­tuj se nad ná­mi a po­moz nám!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček