EkumenickýMarek8,29

Marek 8:29

Evanjelium podľa Mareka

On sa ich opýtal: A za koho ma po­kladáte vy? Peter mu od­povedal: Ty si Kris­tus!


Verš v kontexte

28 Od­povedali mu: Za Jána Krs­titeľa, jed­ni za Eliáša a iní za jed­ného z prorokov. 29 On sa ich opýtal: A za koho ma po­kladáte vy? Peter mu od­povedal: Ty si Kris­tus! 30 No Ježiš im dôraz­ne pri­kázal, aby o ňom pred ni­kým nehovorili.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 A on sa ich opýtal: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol mu: Ty si Kris­tus!

Evanjelický

29 Po­tom sa ich opýtal: A vy za koho ma po­kladáte? Od­povedal Mu Peter: Ty si Kris­tus!

Ekumenický

29 On sa ich opýtal: A za koho ma po­kladáte vy? Peter mu od­povedal: Ty si Kris­tus!

Bible21

29 „A za koho mě má­te vy?“ ze­ptal se. „Ty jsi Mesiáš!“ od­po­věděl mu Petr.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček