RoháčekMarek8,29

Marek 8:29

Evanjelium podľa Mareka

A on sa ich opýtal: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol mu: Ty si Kris­tus!


Verš v kontexte

28 A oni mu od­povedali: Jed­ni hovoria, že si ty Ján Krs­titeľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že jeden z prorokov. 29 A on sa ich opýtal: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol mu: Ty si Kris­tus! 30 A pri­hrozil im, aby ni­komu nehovorili o ňom.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 A on sa ich opýtal: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Peter od­povedal a riekol mu: Ty si Kris­tus!

Evanjelický

29 Po­tom sa ich opýtal: A vy za koho ma po­kladáte? Od­povedal Mu Peter: Ty si Kris­tus!

Ekumenický

29 On sa ich opýtal: A za koho ma po­kladáte vy? Peter mu od­povedal: Ty si Kris­tus!

Bible21

29 „A za koho mě má­te vy?“ ze­ptal se. „Ty jsi Mesiáš!“ od­po­věděl mu Petr.

RoháčekMarek8,29