EkumenickýMarek8,28

Marek 8:28

Evanjelium podľa Mareka

Od­povedali mu: Za Jána Krs­titeľa, jed­ni za Eliáša a iní za jed­ného z prorokov.


Verš v kontexte

27 Ježiš sa vy­bral aj s učeníkmi do dedín pri Cézarei Filipovej. Ces­tou sa svojich učeníkov spýtal: Za koho ma ľudia po­kladajú? 28 Od­povedali mu: Za Jána Krs­titeľa, jed­ni za Eliáša a iní za jed­ného z prorokov. 29 On sa ich opýtal: A za koho ma po­kladáte vy? Peter mu od­povedal: Ty si Kris­tus!

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

28 A oni mu od­povedali: Jed­ni hovoria, že si ty Ján Krs­titeľ, iní, že Eliáš, a zase iní, že jeden z prorokov.

Evanjelický

28 Od­povedali Mu: Za Jána Krs­titeľa; iní za Eliáša a iní zase za nie­ktorého z prorokov.

Ekumenický

28 Od­povedali mu: Za Jána Krs­titeľa, jed­ni za Eliáša a iní za jed­ného z prorokov.

Bible21

28 Od­po­vědě­li: „Něk­teří za Jana Kř­ti­te­le, jiní za Eliáše a jiní za jedno­ho z proroků.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček