EkumenickýMarek10,12

Marek 10:12

Evanjelium podľa Mareka

Podob­ne sa do­púšťa cudzoložs­tva manžel­ka, ktorá svoj­ho muža opus­tí a vy­dá sa za iného.


Verš v kontexte

11 Po­vedal im: Kto by pre­pus­til svoju manžel­ku a vzal si inú, do­púšťa sa voči nej cudzoložs­tva. 12 Podob­ne sa do­púšťa cudzoložs­tva manžel­ka, ktorá svoj­ho muža opus­tí a vy­dá sa za iného. 13 K Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dot­kol. Učeníci im však do­hovárali.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 a keby žena pre­pus­tila svoj­ho muža a vy­dala by sa za iného, cudzoloží.

Evanjelický

12 A ak ona pre­pus­tí muža a vy­dá sa za iného, cudzoloží tiež.

Ekumenický

12 Podob­ne sa do­púšťa cudzoložs­tva manžel­ka, ktorá svoj­ho muža opus­tí a vy­dá sa za iného.

Bible21

12 Také že­na, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček