Ekumenický3. Mojžišova25,21

3. Mojžišova 25:21

Leviticus

V šiestom roku zošlem svoje požeh­nanie a budete mať úrodu na tri roky.


Verš v kontexte

20 Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu? 21 V šiestom roku zošlem svoje požeh­nanie a budete mať úrodu na tri roky. 22 Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do deviateho roku. Kým nedoz­rie jeho úroda, budete jesť zo starej.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

21 Nuž roz­kážem svoj­mu požeh­naniu, aby prišlo hoj­ne na vás šies­teho roku, a donesie vám úrodu na tri roku.

Evanjelický

21 dám vám svoje požeh­nanie v šies­tom roku, takže vám vy­dá úrodu na tri roky.

Ekumenický

21 V šiestom roku zošlem svoje požeh­nanie a budete mať úrodu na tri roky.

Bible21

21 Šestého roku na vás sešlu ta­kové požeh­nání, že země vy­dá úro­du na tři roky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček