Bible21Leviticus25,21

Leviticus 25:21

Šestého roku na vás sešlu ta­kové požeh­nání, že země vy­dá úro­du na tři roky!


Verš v kontexte

20 Řeknete snad: ‚Co bu­de­me sedmého roku jíst, když ne­bu­de­me sít ani shro­mažďovat úrodu?‘ 21 Šestého roku na vás sešlu ta­kové požeh­nání, že země vy­dá úro­du na tři roky! 22 Až bu­dete os­mého roku sít, bu­dete ještě moci jíst sta­rou úro­du; ještě devátého roku, než při­jde nová úroda, bu­dete moci jíst tu sta­rou.

späť na Leviticus, 25

Príbuzné preklady Roháček

21 Nuž roz­kážem svoj­mu požeh­naniu, aby prišlo hoj­ne na vás šies­teho roku, a donesie vám úrodu na tri roku.

Evanjelický

21 dám vám svoje požeh­nanie v šies­tom roku, takže vám vy­dá úrodu na tri roky.

Ekumenický

21 V šiestom roku zošlem svoje požeh­nanie a budete mať úrodu na tri roky.

Bible21

21 Šestého roku na vás sešlu ta­kové požeh­nání, že země vy­dá úro­du na tři roky!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček