EkumenickýJán21,9

Ján 21:9

Evanjelium podľa Jána

Keď vy­stúpili na breh, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb.


Verš v kontexte

8 Os­tat­ní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dve­sto lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. 9 Keď vy­stúpili na breh, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb. 10 Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz chytili.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 A jako vy­šli na zem, videli roz­loženú vat­ru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.

Evanjelický

9 Keď vy­stúpili na zem, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb.

Ekumenický

9 Keď vy­stúpili na breh, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb.

Bible21

9 Když vy­stou­pi­li na břeh, uvi­dě­li roz­dělaný oheň a na něm rybu a chléb.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček