RoháčekJán21,9

Ján 21:9

Evanjelium podľa Jána

A jako vy­šli na zem, videli roz­loženú vat­ru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.


Verš v kontexte

8 A tí druhí učeníci prišli na čl­ne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi dve­sto lakťov, vlečúc sieť s rybami. 9 A jako vy­šli na zem, videli roz­loženú vat­ru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb. 10 A Ježiš im po­vedal: Dones­te z rýb, ktoré ste teraz ulovili.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 A jako vy­šli na zem, videli roz­loženú vat­ru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.

Evanjelický

9 Keď vy­stúpili na zem, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb.

Ekumenický

9 Keď vy­stúpili na breh, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb.

Bible21

9 Když vy­stou­pi­li na břeh, uvi­dě­li roz­dělaný oheň a na něm rybu a chléb.

RoháčekJán21,9