EkumenickýJán21,8

Ján 21:8

Evanjelium podľa Jána

Os­tat­ní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dve­sto lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami.


Verš v kontexte

7 Učeník, ktorého mal Ježiš rád, po­vedal Pet­rovi: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, pre­hodil si plášť — bol totiž na­hý — a hodil sa do mora. 8 Os­tat­ní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dve­sto lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. 9 Keď vy­stúpili na breh, videli roz­loženú pah­rebu a na nej položenú rybu a chlieb.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 A tí druhí učeníci prišli na čl­ne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi dve­sto lakťov, vlečúc sieť s rybami.

Evanjelický

8 Os­tat­ní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dve­sto lakťov, a ťahali sieť s rybami.

Ekumenický

8 Os­tat­ní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dve­sto lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami.

Bible21

8 Ostatní učedníci pak připlu­li s lodí (ne­by­li to­tiž dale­ko od bře­hu, jen asi dvě stě lo­ket) a táh­li tu síť s ryba­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček