EkumenickýJán21,15

Ján 21:15

Evanjelium podľa Jána

Keď sa najed­li, opýtal sa Ježiš Šimona Pet­ra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Od­povedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje barán­ky!


Verš v kontexte

14 To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom po tom, ako vstal z mŕtvych. 15 Keď sa najed­li, opýtal sa Ježiš Šimona Pet­ra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Od­povedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje barán­ky! 16 Opýtal sa ho znova, po druhý raz: Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on od­povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje ov­ce!

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

15 A po­tom, keď sa naraňaj­kovali, po­vedal Ježiš Šimonovi Pet­rovi: Šimone Jonášov, či ma miluješ, viac ako títo? A on mu po­vedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu po­vedal: Pas moje jah­niat­ka!

Evanjelický

15 Keď si zajed­li, riekol Ježiš Šimonovi Pet­rovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Od­povedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu (Ježiš): Pas mojich barán­kov!

Ekumenický

15 Keď sa najed­li, opýtal sa Ježiš Šimona Pet­ra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Od­povedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje barán­ky!

Bible21

15 Po snídani se Ježíš ze­ptal Ši­mo­na Pet­ra: „Ši­mo­ne Janův, mi­lu­ješ mě více než oni?“ „Ano, Pane,“ od­po­věděl mu. „­Ty víš, že tě mám rád.“ Ježíš mu na to ře­kl: „Pas mé beránky.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček